Alta IBK er tilknyttet Norges Idrettsforbund, og kan ikke som organisasjonsledd ha egne straffebestemmelser overfor klubbens medlemmer. Klubben har heller ikke egne kamp- og konkurransebestemmelser ut over de vårt særforbund håndhever. §11-1 i Norges Idrettsforbunds regelverk, vedtatt gjeldende fra 01.06.2004, forteller om hvilke sanksjoner Alta IBK som organisasjonsledd kan benytte.

Styret viser til omtalte hendelse søndag 14 januar i Havøysund. På bakgrunn av gjeldende regelverk, har styret i Alta IBK tirsdag 16 januar valgt å benytte administrativ forføyning som sanksjon overfor vår spiller som var involvert i hendelsen.

Regelverket tillater utelukkelse i maksimalt tre måneder, og styret har valgt å ilegge spilleren denne sanksjonen. I tillegg har spilleren fått en kraftig irettesettelse fra styret.

Utelukkelsen gjelder fra søndag 14 januar 2007. Ingen øvrige sanksjoner foretas overfor spilleren fra Alta IBK.  Andre sanksjoner gjennom idrettens regelverk blir eventuelt gjort av særforbund, eller Norges Idrettsforbund.

Spilleren er i møte 16 januar inneforstått med styrets holdning i saken, og aksepterer disse sanksjonene.