Alta Innkalling til ekstraordinært årsmøte i innebandyseksjonen.
Eneste sak på agendaen er:

Etter den siste tids hendelser vedrørende opprykk/deltakelse i eliteseriekvalifiseringene kvinner/menn og 1.div. kvalifiseringer, ønsker seksjonsstyret å få følgende tillegg i kampreglementets § 30:

§ 30. Endringer i Kampreglementet.
Endringer i dette reglement kan bare foretas på seksjonsårsmøtet med 2/3 stemmeflertall.
Seksjonsstyret gis på generelt grunnlag adgang til å dispensere fra kampreglementets bestemmelser.

Dette for å imøtekomme løpende problemer som dukker opp i forbindelse med gjennomføring av serie og kvalifiseringer.

Nå kommer den :upset